HANS HEST

musicus


Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Klarinetles 2016 - 2017 Hans Hest
 

 1. De tarieven gelden voor de duur van het hele schooljaar.
   
 2. Het tarief is gebaseerd op 35 effectieve lessen. Er vindt geen restitutie van cursusgelden plaats, enkel als er sprake is van
  langdurige ziekte of verhuizing buiten een straal van 10 kilometer.
   
 3. De betaling van het lesgeld gebeurd in twee termijnen, namelijk 1 november en 1 april. U ontvangt dan telkens een
  factuur met de helft van het totale bedrag.
   
 4. Inschrijving voor een cursus verplicht tot betaling van het cursusgeld voor het gehele schooljaar. Inschrijving tijdens
  het lopende schooljaar verplicht tot betaling van het evenredig gedeelte hiervan.
   
 5. Er worden geen lessen gegeven tijdens schoolvakanties of feestdagen.
   
 6. Bij volwassen leerlingen ben ik genoodzaakt 21% BTW bij te rekenen.
   
 7. Afmeldingen op de lesdag zelf worden niet ingehaald.
   
 8. Het lesgeld is exclusief lesmateriaal.